akai-z/magento2-module-admin-theme-switcher

View on GitHub