andela-iadeniyi/Potato-ORM

View on GitHub
.env.example

Summary

Maintainability
Test Coverage
DATABASE_DRIVER  = xxxxxxxxx
DATABASE_HOST   = xxxxxxxxx
DATABASE_NAME   = xxxxxxxxx
DATABASE_USER   = xxxxxxxxx
DATABASE_PASSWORD = xxxxxxxxx
DATABASE_PORT   = xxxxxxxxx
SQLITE_PATH    = xxxxxxxxx