'bootVolume'  => {
            'id'     => 'c04a2198-7e60-4bc0-b869-6e9c9dbcb8e1',
            'type'    => 'volume',
            'href'    => "https=>//api.profitbricks.com/rest/v2/datacenters/#{dc1_id}/volumes/c04a2198-7e60-4bc0-b869-6e9c9dbcb8e1",
            'metadata'  => {