owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/nl.js

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server met server delen is niet geactiveerd op deze server",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "De naam van het mountpoint bevat ongeldige karakters.",
  "Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Het is niet toegestaan om een gefedereerde share met dezelfde gebruikersserver te maken",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ongeldig of onvertrouwd SSL-certificaat",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kon niet authenticeren bij externe share, misschien verkeerd wachtwoord",
  "Storage not valid" : "Opslag ongeldig",
  "Couldn't add remote share" : "Kon geen externe share toevoegen",
  "Shared with you" : "Gedeeld met u",
  "Shared with others" : "Gedeeld door u",
  "Shared by link" : "Gedeeld via een link",
  "Anonymous upload" : "Anonieme upload",
  "Click to select files or use drag & drop to upload" : "Klik om bestanden te selecteren of gebruik drag&drop om te uploaden",
  "Uploaded files" : "Geüploade bestanden",
  "Uploading..." : "Uploading...",
  "Nothing shared with you yet" : "Nog niets met u gedeeld",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Bestanden en mappen die anderen met u delen, worden hier getoond",
  "Nothing shared yet" : "Nog niets gedeeld",
  "Files and folders you share will show up here" : "Bestanden en mappen die u deelt, worden hier getoond",
  "No shared links" : "Geen gedeelde links",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Bestanden en mappen die u via links deelt, worden hier getoond",
  "An error occurred while updating share state: {message}" : "Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de gedeelde staat: {message}",
  "Accept Share" : "Share accepteren",
  "Decline Share" : "Share afwijzen",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Wilt u de externe share {name} van {owner}@{remote} toevoegen?",
  "Remote share" : "Externe share",
  "Remote share password" : "Wachtwoord externe share",
  "Cancel" : "Annuleren",
  "Add remote share" : "Toevoegen externe share",
  "You can upload into this folder" : "U kunt uploaden naar deze map",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Geen recente ownCloud installatie (7 of hoger) gevonden op {remote}",
  "Invalid ownCloud url" : "Ongeldige ownCloud url",
  "Share" : "Deel",
  "No expiration date set" : "Geen vervaldatum ingesteld",
  "Declined" : "Afgewezen",
  "Pending" : "In behandeling",
  "Shared by" : "Gedeeld door",
  "Sharing" : "Delen",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Een bestand of map is <strong>gedeeld</strong>",
  "A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Een bestand of map werd gedeeld vanaf <strong>een andere server</strong>",
  "A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Een openbaar gedeeld bestand of map werd <strong>gedownloaded</strong>",
  "You received a new remote share %2$s from %1$s" : "U ontving een nieuwe externe share %2$s van %1$s",
  "You received a new remote share from %s" : "U ontving een nieuwe externe share van %s",
  "%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s accepteerde externe share %2$s",
  "%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s weigerde externe share %2$s",
  "%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s stopte met delen met u van %2$s",
  "Public shared folder %1$s was downloaded" : "Openbaar gedeelde map %1$s werd gedownloaded",
  "Public shared file %1$s was downloaded" : "Openbaar gedeeld bestand %1$s werd gedownloaded",
  "You shared %1$s with %2$s" : "U deelde %1$s met %2$s",
  "%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s deelde %1$s met %3$s",
  "You removed the share of %2$s for %1$s" : "U heeft de share van %1$s met %2$s verwijderd",
  "%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s heeft de share van %1$s met %3$s verwijderd",
  "You unshared %1$s shared by %2$s from self" : "U ontdeelde %1$s ontvangen van %2$s van uw zelf ",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "U deelde %1$s met groep %2$s",
  "%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s deelde %1$s met groep %3$s",
  "You removed the share of group %2$s for %1$s" : "U heeft de share van %1$s met de groep %2$s verwijderd",
  "%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s heeft de share van %1$s met de groep %3$s verwijderd",
  "%2$s shared %1$s via link" : "%2$s deelde %1$s via link",
  "You shared %1$s via link" : "U deelde %1$s via link",
  "You removed the public link for %1$s" : "U heeft de openbare link voor %1$s verwijderd",
  "%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s heeft de openbare link voor %1$s verwijderd",
  "Your public link for %1$s expired" : "Uw openbare link voor %1$s is verlopen",
  "The public link of %2$s for %1$s expired" : "De openbare link van %2$s voor %1$s is verlopen",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s deelde %1$s met u",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s heeft de share van %1$s verwijderd",
  "Downloaded via public link" : "Gedownload via een openbare link",
  "Shared with %2$s" : "Gedeeld met %2$s",
  "Shared with %3$s by %2$s" : "Gedeeld met %3$s door %2$s",
  "Removed share for %2$s" : "Share van %2$s verwijderd",
  "%2$s removed share for %3$s" : "%2$s verwijderde de share van %3$s",
  "Unshared %1$s from self" : "Ontdeelde %1$s van uw zelf",
  "Shared with group %2$s" : "Gedeeld met groep %2$s",
  "Shared with group %3$s by %2$s" : "Gedeeld met groep %3$s door %2$s",
  "Removed share of group %2$s" : "Share van de groep %2$s verwijderd",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s verwijderde share met groep %3$s",
  "Shared via link by %2$s" : "Gedeeld via link door %2$s",
  "Shared via public link" : "Gedeeld via een openbare link",
  "Removed public link" : "Openbare link verwijderd",
  "%2$s removed public link" : "%2$s verwijderede openbare link",
  "Public link expired" : "Openbare link is verlopen",
  "Public link of %2$s expired" : "Openbare link van %2$s is verlopen",
  "Shared by %2$s" : "Gedeeld door %2$s",
  "Shares" : "Gedeeld",
  "File sharing" : "Bestanden delen",
  "Public link" : "Openbare Link",
  "Couldn't send mail to following recipient(s): %s " : "Kon geen e-mail versturen naar de volgende ontvanger(s): %s ",
  "Share API is disabled" : "Delen API is uitgeschakeld",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Onjuist deel-ID, de share bestaat niet",
  "Could not delete share" : "Kon share niet verwijderen",
  "Please specify a file or folder path" : "Geef een bestand of pad van een map op",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Onjuist pad, bestand/map bestaat niet",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Ongeldige datum, datumnotatie moet in de vorm YYYY-MM-DD",
  "Please specify a valid user" : "Geef een geldige gebruiker op",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Delen voor groepen is uitgeschakeld door de beheerder",
  "Please specify a valid group" : "Geef een geldige groep op",
  "The group is blacklisted for sharing" : "Deze groep is uitgesloten voor delen",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Delen van openbare links is uitgeschakeld door de beheerder",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Publieke upload uitgeschakeld door de systeembeheerder",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Publieke upload is alleen mogelijk voor publiek gedeelde mappen",
  "Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Delen van %s mislukte omdat de backend het delen van type %s niet ondersteunt",
  "Unknown share type" : "Onbekend type share",
  "Not a directory" : "Geen directory",
  "Could not lock path" : "Kon pad niet blokkeren",
  "Could not update share" : "Kan deling niet bijwerken",
  "Can't change permissions for public share links" : "Kan permissies voor openbare share links niet wijzigen",
  "Only recipient can change accepted state" : "Alleen de ontvanger kan de geaccepteerde status wijzigen",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you (on behalf of \"%2$s\")" : "\"%1$s\" deelde \"%3$s\" met U (namens \"%2$s\")",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you" : "\"%1$s\" deelde \"%3$s\" met U",
  "\"%1$s\" invited you to view \"%3$s\" (on behalf of \"%2$s\")" : "\"%1$s\" heeft u uitgenodigd om \"%3$s\" te bekijken (op verzoek van \"%2$s\")",
  "\"%1$s\" invited you to view \"%3$s\"" : "\"%1$s\" heeft u uitgenodigd om \"%3$s\" te bekijken",
  "Accept" : "Accepteren",
  "Decline" : "Afwijzen",
  "This share is password-protected" : "Deze share is met een wachtwoord beveiligd",
  "The password is wrong. Try again." : "Wachtwoord ongeldig. Probeer het nogmaals.",
  "Password" : "Wachtwoord",
  "No entries found in this folder" : "Niets gevonden in deze map",
  "Name" : "Naam",
  "State" : "Status",
  "Share time" : "Deel tijd",
  "Expiration date" : "Vervaldatum",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Sorry, deze link lijkt niet meer in gebruik te zijn.",
  "Reasons might be:" : "Redenen kunnen zijn:",
  "the item was removed" : "bestand was verwijderd",
  "the link expired" : "de link is verlopen",
  "sharing is disabled" : "delen is uitgeschakeld",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "Voor meer informatie, neem contact op met de persoon die u deze link heeft gestuurd.",
  "%s is publicly shared" : "%s is openbaar gedeeld",
  "Download" : "Downloaden",
  "Download %s" : "Download %s",
  "Direct link" : "Directe link",
  "Nothing to configure." : "Niets in te stellen.",
  "Exclude groups from receiving shares" : "Groepen uitsluiten van het ontvangen van delingen"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");