owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/sv.js

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server-till-server-delning är inte aktiverat på denna server",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "Monteringspunktens namn innehåller ogiltiga tecken.",
  "Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ej tillåten att skapa en federerad delning med samma användarserver.",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ogiltigt eller ej betrott SSL-certifikat",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kunde ej autensiera fjärrdelningen, lösenordet kan vara fel",
  "Storage not valid" : "Lagring ej giltig",
  "Couldn't add remote share" : "Kunde inte lägga till fjärrutdelning",
  "Shared with you" : "Delat med dig",
  "Shared with others" : "Delat med andra",
  "Shared by link" : "Delad som länk",
  "Anonymous upload" : "Anonym uppladdning",
  "Click to select files or use drag & drop to upload" : "Klicka för att välja filer eller använd drag-och-släpp för att ladda upp",
  "Uploaded files" : "Uppladdade filer",
  "Uploading..." : "Laddar upp...",
  "Nothing shared with you yet" : "Inget delat med dig ännu",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Filer och mappar andra delar med dig kommer visas här",
  "Nothing shared yet" : "Inget delat ännu",
  "Files and folders you share will show up here" : "Filer och mappar du delar kommer visas här",
  "No shared links" : "Inga delade länkar",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Filer och mappar du delar som länkar kommer visas här",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Vill du lägga till fjärrdelning {name} från {owner}@{remote}?",
  "Remote share" : "Fjärrdelning",
  "Remote share password" : "Lösenord för fjärrdelning",
  "Cancel" : "Avbryt",
  "Add remote share" : "Lägg till fjärrdelning",
  "You can upload into this folder" : "Du kan ladda upp i denna map",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ingen OwnCloud Installation (7 eller senare) funnen på {remote}",
  "Invalid ownCloud url" : "Felaktig ownCloud url",
  "Share" : "Dela",
  "No expiration date set" : "Inget utgångsdatum är satt",
  "Declined" : "Nekad",
  "Pending" : "Väntar",
  "Shared by" : "Delad av",
  "Sharing" : "Dela",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "En fil eller mapp har <strong>delats</strong>",
  "A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mapp delades från <strong>en annan server</strong>",
  "A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "En publikt delad fil eller mapp blev <strong>nerladdad</strong>",
  "You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Du har mottagit en fjärrdelning %2$s från %1$s",
  "You received a new remote share from %s" : "Du mottog en ny fjärrdelning från %s",
  "%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s accepterade fjärrdelning %2$s",
  "%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s nekade fjärrdelning %2$s",
  "%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s tog bort delningen %2$s från dig",
  "Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publikt delad mapp %1$s blev nerladdad",
  "Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikt delad fil %1$s blev nerladdad",
  "You shared %1$s with %2$s" : "Du delade %1$s med %2$s",
  "%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s delade %1$s med %3$s",
  "You removed the share of %2$s for %1$s" : "Du tog bort delning av %2$s för %1$s",
  "%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s tog bort delningen av %3$s för %1$s",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "Du delade %1$s med grupp %2$s",
  "%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s delade %1$s med gruppen %3$s",
  "You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Du tog bort delningen av gruppen %2$s för %1$s",
  "%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s tog bort delningen av grupp %3$s för %1$s",
  "%2$s shared %1$s via link" : "%2$s delade %1$s via länk",
  "You shared %1$s via link" : "Du delade %1$s via länk",
  "You removed the public link for %1$s" : "Du tog bort den publika länken för %1$s",
  "%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s tog bort den publika länken för %1$s",
  "Your public link for %1$s expired" : "Din publika länk för %1$s har löpt ut",
  "The public link of %2$s for %1$s expired" : "Den publika länken för %2$s av %1$s har löpt ut",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delade %1$s med dig",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s tog bort delningen av %1$s",
  "Downloaded via public link" : "Nerladdad via publik länk",
  "Shared with %2$s" : "Delad med %2$s",
  "Shared with %3$s by %2$s" : "Delad med %3$s av %2$s",
  "Removed share for %2$s" : "Tog bort delningen för %2$s",
  "%2$s removed share for %3$s" : "%2$s tog bort delningen för %3$s",
  "Shared with group %2$s" : "Delning med grupp %2$s",
  "Shared with group %3$s by %2$s" : "Delade med grupp %3$s av %2$s",
  "Removed share of group %2$s" : "Tog bort delning av grupp %2$s",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s tog bort delningen av grupp %3$s",
  "Shared via link by %2$s" : "Delad via länk av %2$s",
  "Shared via public link" : "Delad via publik länk",
  "Removed public link" : "Tog bort publik länk",
  "%2$s removed public link" : "%2$s tog bort publik länk",
  "Public link expired" : "Tidsgräns för publik länk har löpt ut",
  "Public link of %2$s expired" : "Tidsgräns för publik länk för %2$s har löpt ut",
  "Shared by %2$s" : "Delad av %2$s",
  "Shares" : "Delningar",
  "Public link" : "Publik länk",
  "Share API is disabled" : "Dela-API är inaktiverat",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Fel delningsid, delning existerar inte",
  "Could not delete share" : "Kunde ej ta bort delning",
  "Please specify a file or folder path" : "Vänligen ange en fil eller sökväg till mapp",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Felaktig sökväg, fil/mapp existerar inte",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Ogiltigt datum, datumformat måste vara YYYY-MM-DD",
  "Please specify a valid user" : "Vänligen ange en giltig användare",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Gruppdelning är inaktiverat av administratören",
  "Please specify a valid group" : "Vänligen ange en giltig grupp",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Publik länkdelning är inaktiverat av administratören",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Publik uppladdning är inaktiverad av administratören",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Publik uppladdning är enbart möjligt för publikt delade mappar",
  "Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Delning %s misslyckades därför att \"back-end-sidan\" inte tillåter delningar av typen %s",
  "Unknown share type" : "Okänd delningstyp",
  "Not a directory" : "Inte en mapp",
  "Could not lock path" : "Kunde inte låsa sökväg",
  "Can't change permissions for public share links" : "Kan inte ändra rättigheter på publika delningslänkar",
  "Accept" : "Acceptera",
  "Decline" : "Neka",
  "This share is password-protected" : "Den här delningen är lösenordsskyddad",
  "The password is wrong. Try again." : "Lösenordet är fel. Försök igen.",
  "Password" : "Lösenord",
  "No entries found in this folder" : "Inga filer hittades i denna mapp",
  "Name" : "Namn",
  "Share time" : "Delningstid",
  "Expiration date" : "Utgångsdatum",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Tyvärr, denna länk verkar inte fungera längre.",
  "Reasons might be:" : "Orsaker kan vara:",
  "the item was removed" : "objektet togs bort",
  "the link expired" : "giltighet för länken har gått ut",
  "sharing is disabled" : "delning är inaktiverat",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "För mer information, kontakta den person som skickade den här länken.",
  "%s is publicly shared" : "%s är publikt delad",
  "Download" : "Ladda ner",
  "Download %s" : "Ladda ner %s",
  "Direct link" : "Direktlänk"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");