owncloud/core

View on GitHub
settings/l10n/ro.js

Summary

Maintainability
A
0 mins
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "settings",
  {
  "No user supplied" : "Nu a fost furnizat niciun utilizator",
  "Authentication error" : "Eroare la autentificare",
  "Please provide an admin recovery password; otherwise, all user data will be lost." : "Furnizează o parolă de recuperare pentru administrator; În caz contrar, toate datele de utilizator vor fi pierdute.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Parolă administrativă de recuperare greșită. Verifică parola și încearcă din nou.",
  "Unable to change password" : "Imposibil de schimbat parola",
  "%s password changed successfully" : "parola %s a fost schimbată cu succes",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Expedierea email-ului de resetare a eşuat. Vă rugăm să contactaţi administratorul dvs.",
  "Group already exists." : "Grupul există deja.",
  "Unable to add group." : "Nu se poate adăuga grupul.",
  "Unable to delete group." : "Nu se poate șterge grupul.",
  "Saved" : "Salvat",
  "log-level out of allowed range" : "NIvelul de logare este în afara plajei admise",
  "test email settings" : "verifică setările de e-mail",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : " A apărut o problemă la trimiterea emailului. Verifică-ți setărie. (Eroare: %s)",
  "Email sent" : "Mesajul a fost expediat",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Trebuie să îți setezi emailul de utilizator înainte de a putea să trimiți emailuri.",
  "Couldn't change the email address because the user does not exist" : "Nu am putut modifica adresa de e-mail deoarece utilizatorul nu există",
  "Couldn't change the email address because the token is invalid" : "Nu am putut modifica adresa de e-mail, deoarece tokenul nu este valid",
  "Your %s account was created" : "Contul tău %s a fost creat",
  "Invalid mail address" : "Adresa mail invalidă",
  "A user with that name already exists." : "Există deja un utilizator cu acest nume.",
  "Unable to create user." : "Imposibil de creat utilizatorul.",
  "Unable to delete user." : "Imposibil de șters utilizatorul.",
  "Forbidden" : "Interzis",
  "Invalid user" : "Utilizator invalid",
  "Unable to change mail address" : "Nu s-a putut schimba adresa email",
  "Email has been changed successfully." : "Adresa email a fost schimbată cu succes.",
  "No email was sent because you already sent one recently. Please try again later." : "Nu a fost trimis niciun e-mail deoarece ai trimis deja unul recent. Te rugăm să încerci din nou mai târziu.",
  "Your full name has been changed." : "Numele tău complet a fost schimbat.",
  "Unable to change full name" : "Nu s-a putut schimba numele complet",
  "%s email address confirm" : "confirmare adresă e-mail %s",
  "Couldn't send email address change confirmation mail. Please contact your administrator." : "Nu am putut trimite e-mail de confirmare a schimbării adresei de e-mail. Contactează administratorul tău.",
  "%s email address changed successfully" : "adresa e-mail %s a fost schimbată cu succes",
  "Couldn't send email address change notification mail. Please contact your administrator." : "Nu am putut trimite e-mail de notificare a schimbării adresei de e-mail. Contactează administratorul tău.",
  "Unable to enable/disable user." : "Imposibil de activat/dezactivat utilizator.",
  "Create" : "Crează",
  "Delete" : "Șterge",
  "Share" : "Partajează",
  "APCu" : "APCu",
  "Redis" : "Redis",
  "Language changed" : "Limba a fost schimbată",
  "Invalid request" : "Solicitare eronată",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorii nu se pot șterge singuri din grupul adminnistrativ",
  "Unknown user" : "Utilizator necunoscut",
  "Couldn't remove app." : "Nu s-a putut înlătura aplicația.",
  "Official" : "Oficial",
  "Approved" : "Aprobat",
  "All" : "Toate ",
  "Enabled" : "Activat",
  "Not enabled" : "Dezactivat",
  "No apps found for your version" : "Nu au fost găsite aplicații pentru versiunea ta",
  "The app will be downloaded from the app store" : "Aplicația va fi descărcată din magazin",
  "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Aplicațiile oficiale sunt dezvoltate de și în cadrul comunității ownCloud. Acestea oferă funcționalitate centrală pentru ownCloud și sunt gata pentru utilizare în producție.",
  "Please wait...." : "Aşteptaţi vă rog....",
  "Error while disabling app" : "Eroare în timpul dezactivării aplicației",
  "Disable" : "Dezactivați",
  "Enable" : "Activare",
  "Error while enabling app" : "Eroare în timpul activării applicației",
  "Error: this app cannot be enabled because it makes the server unstable" : "Eroare: această aplicație nu poate fi activată, deoarece face serverul instabil",
  "Updating...." : "Actualizare în curs....",
  "Error while updating app" : "Eroare în timpul actualizării aplicaţiei",
  "Updated" : "Actualizat",
  "Uninstalling ...." : "Dezinstalează ....",
  "Error while uninstalling app" : "Eroare la dezinstalarea aplicației",
  "Uninstall" : "Dezinstalează",
  "App update" : "Actualizare aplicație",
  "Experimental" : "Experimental",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migrare în progres. Așteaptă până când migrarea este finalizată",
  "Migration started …" : "Migrarea a început...",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "A intervenit o eroare. Te rugăm încarcă un certificat PEM codat ASCII",
  "Valid until {date}" : "Valabil până la {date}",
  "Disconnect" : "Deconectare",
  "Sending..." : "Se expediază...",
  "Failed to change the email address." : "Schimbarea adresei de e-mail a eșuat.",
  "An error occurred: {message}" : "A apărut o eroare: {message}",
  "Select a profile picture" : "Selectează o imagine de profil",
  "Very weak password" : "Parolă foarte slabă",
  "Weak password" : "Parolă slabă",
  "So-so password" : "Parolă medie",
  "Good password" : "Parolă bună",
  "Strong password" : "Parolă puternică",
  "Groups" : "Grupuri",
  "Unable to delete {objName}" : "Nu s-a putut șterge {objName}",
  "Error creating group: {message}" : "Eroare la crearea grupului: {message}",
  "A valid group name must be provided" : "Trebuie furnizat un nume de grup valid",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} s-a șters",
  "undo" : "desfă",
  "never" : "niciodată",
  "deleted {userName}" : "{userName} șters",
  "add group" : "adăugaţi grupul",
  "enabled" : "activat",
  "disabled" : "dezactivat",
  "User {uid} has been {state}!" : "Utilizatorul {uid} a fost {state}!",
  "no group" : "niciun grup",
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Schimbarea parolei va rezulta în pierderea datelor deoarece recuperarea acestora nu este disponibilă pentru acest utilizator",
  "Password successfully changed" : "Parola a fost schimbată cu succes",
  "A valid username must be provided" : "Trebuie să furnizaţi un nume de utilizator valid",
  "Error creating user: {message}" : "Eroare la crearea utilizatorului: {message}",
  "A valid password must be provided" : "Trebuie să furnizaţi o parolă validă",
  "A valid email must be provided" : "Trebuie furnizată o adresă email validă",
  "Cheers!" : "Noroc!",
  "User documentation" : "Documentație utilizator",
  "Administrator documentation" : "Documentație pentru administrare",
  "Developer documentation" : "Documentație pentru dezvoltatori",
  "Online documentation" : "Documentație online",
  "Forum" : "Forum",
  "Commercial support" : "Suport comercial",
  "Language" : "Limba",
  "Apps Management" : "Administrarea aplicațiilor",
  "by %s" : "de %s",
  "%s-licensed" : "%s-licențiat",
  "Documentation:" : "Documentație:",
  "Admin documentation" : "Documentație pentru administrare",
  "Visit website" : "Vizitează website",
  "Report a bug" : "Raportează un defect",
  "Show description …" : "Arată descriere ...",
  "Hide description …" : "Ascunde descriere ...",
  "Enable only for specific groups" : "Activează doar pentru grupuri specifice",
  "Uninstall App" : "Dezinstalează aplicația",
  "Show enabled apps" : "Arată aplicații activate",
  "Show disabled apps" : "Arată aplicații dezactivate",
  "Cron" : "Cron",
  "Open documentation" : "Deschide documentația",
  "Execute one task with each page loaded" : "Execută o sarcină la fiecare pagină încărcată",
  "SSL Root Certificates" : "Certificate SSL rădăcină",
  "Common Name" : "Nume comun",
  "Valid until" : "Valabil până la",
  "Issued By" : "Emis de",
  "Valid until %s" : "Valabil până la %s",
  "Import root certificate" : "Importă certificat rădăcină",
  "Server-side encryption" : "Criptare la nivel de server",
  "Enable server-side encryption" : "Activează criptarea pe server",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Citește cu atenție înainte să activezi criptarea pe server:",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Aceasta este avertizarea finală: Chiar vrei să activezi criptarea?",
  "Enable encryption" : "Activează criptarea",
  "Select default encryption module:" : "Selectează modulul implicit de criptare:",
  "Start migration" : "Pornește migrarea",
  "Sharing" : "Partajare",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permite aplicațiilor să folosească API-ul de partajare",
  "Allow users to share via link" : "Permite utilizatorilor să partajeze via link",
  "Allow public uploads" : "Permite încărcări publice",
  "Set default expiration date" : "Setează data implicită de expirare",
  "Expire after " : "Expiră după",
  "days" : "zile",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permite utilizatorilor sa expedieze notificări prin e-mail pentru dosarele comune",
  "Allow users to share file via social media" : "Permite utilizatorilor să partajeze fișier via rețele sociale",
  "Allow resharing" : "Permite repartajarea",
  "Allow sharing with groups" : "Permite partajarea cu grupuri",
  "Exclude groups from sharing" : "Exclude grupuri de la partajare",
  "None" : "Niciuna",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Tot (erori fatale, erori, avertizări, informări, depanare)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informări, avertizări, erori și erori fatale",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Avertizări, erori și erori fatale",
  "Errors and fatal issues" : "Erori și erori fatale",
  "Fatal issues only" : "Doar erori fatale",
  "Log" : "Jurnal de activitate",
  "What to log" : "Ce să loghezi",
  "Download logfile (%s)" : "Descarcă fișierul cu loguri (%s)",
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Fișierul cu loguri este mai mare de 100 MB. Descărcarea acestuia ar putea dura ceva timp!",
  "Login" : "Autentificare",
  "Plain" : "Simplu",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL/TLS" : "SSL/TLS",
  "STARTTLS" : "STARTTLS",
  "Email server" : "Server de email",
  "Send mode" : "Modul de expediere",
  "Encryption" : "Încriptare",
  "From address" : "De la adresa",
  "mail" : "poștă",
  "Authentication method" : "Modul de autentificare",
  "Authentication required" : "Autentificare necesară",
  "Server address" : "Adresa server-ului",
  "Port" : "Portul",
  "Credentials" : "Detalii de autentificare",
  "SMTP Username" : "Nume utilizator SMTP",
  "SMTP Password" : "Parolă SMTP",
  "Store credentials" : "Stochează datele de autentificare",
  "Test email settings" : "Verifică setările de e-mail",
  "Send email" : "Expediază mesajul",
  "Security & setup warnings" : "Alerte de securitate & configurare",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Modulul PHP \"Fileinfo\" lipsește. Va recomandam sa activaţi acest modul pentru a obține cele mai bune rezultate cu detectarea mime-type.",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite e folosit ca o bază de date. Pentru instalări mari recomandăm folosirea unei alte baze de date.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "În special atunci când este folosit clientul desktop pentru sincronizarea fișierelor, utilizarea SQLite este nerecomandată.",
  "All checks passed." : "Toate verificările s-au terminat fără erori.",
  "System Status" : "Stare Sistem",
  "Tips & tricks" : "Tips & tricks",
  "How to do backups" : "Cum să faci copii de rezervă",
  "Performance tuning" : "Tuning de performanță",
  "Improving the config.php" : "Îmbunătățirea config.php",
  "Get the apps to sync your files" : "Ia acum aplicatia pentru sincronizarea fisierelor ",
  "Desktop client" : "Client Desktop",
  "Android app" : "Aplicatie Android",
  "iOS app" : "Aplicație iOS",
  "Domain" : "Domeniu",
  "Add" : "Adaugă",
  "Profile picture" : "Imagine de profil",
  "Upload new" : "Încarcă una nouă",
  "Select from Files" : "Alege din Fișiere",
  "Remove image" : "Înlătură imagine",
  "png or jpg, max. 20 MB" : "png sau jpg, max. 20 MB",
  "Cancel" : "Anulare",
  "Choose as profile picture" : "Alege ca și imagine de profil",
  "Full name" : "Nume complet",
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Adresa ta de email",
  "Change email" : "Schimbă adresa email",
  "Password" : "Parolă",
  "Unable to change your password" : "Imposibil de-ați schimbat parola",
  "Current password" : "Parola curentă",
  "New password" : "Noua parolă",
  "Change password" : "Schimbă parola",
  "Help translate" : "Ajută la traducere",
  "Sessions" : "Sesiuni",
  "Most recent activity" : "Cea mai recentă activitate",
  "Name" : "Nume",
  "App name" : "Nume aplicație",
  "Username" : "Nume utilizator",
  "Done" : "Gata",
  "Version" : "Versiunea",
  "New Password" : "Noua parolă",
  "Personal" : "Personal",
  "Admin" : "Administrator",
  "Error" : "Eroare",
  "Settings" : "Setări",
  "Show email address" : "Arată adresa email",
  "E-Mail" : "Email",
  "Admin Recovery Password" : "Parolă de recuperare a Administratorului",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introdu parola de recuperare pentru a recupera fișierele utilizatorilor în timpul schimbării parolei",
  "Add Group" : "Adaugă grup",
  "Group" : "Grup",
  "Admins" : "Administratori",
  "Default Quota" : "Cotă implicită",
  "Unlimited" : "Nelimitată",
  "Other" : "Altele",
  "Full Name" : "Nume complet",
  "Group Admin for" : "Administrator de grup pentru",
  "Quota" : "Cotă",
  "Last Login" : "Ultima autentificare",
  "change full name" : "schimbă numele complet",
  "set new password" : "setează parolă nouă",
  "change email address" : "schimbă adresa email",
  "Default" : "Implicită"
},
"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));");