padrino/padrino-framework

View on GitHub
padrino-admin/lib/padrino-admin/locale/orm/sv.yml

Summary

Maintainability
Test Coverage
sv:
 ohm:
  errors:
   messages:
    format: "är ogiltig"
    not_present: "kan inte vara blankt"
    not_numeric: "är inte ett tal"
    not_url: "är ogiltig"
    not_email: "är ogiltig"
    not_valid: "är inte inkluderad i listan"
    not_in_range: "är inte inkluderad i listan"
    not_decimal: "är ogiltig"