timegridio/timegrid

View on GitHub
resources/lang/hy_AM/user.php

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
<?php

return [
 //============================== New strings to translate ==============================//
 'booking' => [
  'msg' => [
   'validate' => [
    'error' => [
     'bad-code'               => 'Գրանցման կոդն անվավեր է',
     'no-appointment-was-found'       => 'Տվյալ կոդով գրանցում չկա',
    ],
    'success' => [
     'your-appointment-is-already-confirmed' => 'Ձեր գրանցումը հաստատված է',
     'your-appointment-was-confirmed'    => 'Դուք հաջողությամբ հաստատեցիք Ձեր գրանցումը։',
    ],
   ],
   'store' => [
    'error'      => 'Ձեր նախընտրած ժամն այլևս ազատ չէ',
    'not-registered'  => 'Դուք պետք է լինեք սրահի մենեջերի կոնտակտներում, որպեսզի կարողանաք գրանցվել։',
    'sorry_duplicated' => 'Ձեր գրանցումը կրկնվում է :code reserved before',
    'success'     => 'Ձեր գրանցումը կատարված է հետևյալ կոդով :code',
   ],
   'you_are_not_subscribed_to_business' => 'Գրանցվելու համար պետք է բաժանորդագրվեք սրահին',
  ],
 ],
 //==================================== Translations ====================================//
 'appointments' => [
  'alert' => [
   'book_in_biz_on_behalf_of' => 'Գրանցել :contact -ին :biz -ում',
   'empty_list'        => 'Ընթացքի մեջ գտնվող գրանցումներ չունեք։',
   'no_vacancies'       => 'Ներկա պահին այս սրահը չի կարող գրանցումներ ընդունել',
  ],
  'btn' => [
   'book'           => 'Գրանցվել',
   'book_in_biz'       => 'Գրանցվել :biz -ում',
   'book_in_biz_on_behalf_of' => 'Գրանցել :contact -ին :biz -ում',
   'calendar'         => 'Տեսնել օրացույցը',
   'confirm_booking'     => 'Հաստատել ամրագրված գրանցումը',
   'more_dates'        => 'Տեսնել այլ օրեր',
  ],
  'form' => [
   'btn' => [
    'submit' => 'Հաստատել',
   ],
   'comments' => [
    'label' => 'Ցանկանո՞ւմ եք որևէ բան ասել մասնագետին',
   ],
   'date' => [
    'label' => 'Օր',
   ],
   'email' => [
    'label' => 'Ձեր էլեկտրոնային հասցեն',
   ],
   'service' => [
    'label' => 'Ծառայությունը',
   ],
   'time' => [
    'label' => 'Ո՞ր ժամին եք ցանկանում գրանցվել',
   ],
   'timetable' => [
    'instructions' => 'Ընտրե՛ք ծառայություն',
    'msg'     => [
     'no_vacancies' => 'Ազատ չէ',
    ],
    'title' => 'Գրանցվել :business -ում',
   ],
  ],
  'index' => [
   'th' => [
    'business'  => 'Սրահ',
    'calendar'  => 'Օր',
    'code'    => 'Կոդ',
    'contact'   => 'Հաճախորդ',
    'duration'  => 'Տևողություն',
    'finish_time' => 'Ավարտվում է',
    'remaining'  => 'Միջև',
    'service'   => 'Ծառայություն',
    'start_time' => 'Սկսվում է',
    'status'   => 'Կարգավիճակ',
   ],
   'title' => 'Գրանցումներ',
  ],
 ],
 'business' => [
  'btn' => [
   'subscribe_to' => 'Բաժանորդագրվել :business -ին',
  ],
 ],
 'businesses' => [
  'index' => [
   'btn' => [
    'create'    => 'Գրանցել սրահ',
    'manage'    => 'Իմ սրահները',
    'power_create' => 'Գրանցվել հիմա',
   ],
   'title' => 'Հասանելի սրահները',
  ],
  'list' => [
   'no_businesses' => 'Հասանելի սրահ չկա',
  ],
  'subscriptions' => [
   'none_found' => 'Բաժանորդագրություններ չկան.',
   'title'   => 'Բաժանորդագրություններ',
  ],
 ],
 'contacts' => [
  'btn' => [
   'store' => 'Պահպանել',
   'update' => 'Թարմացնել',
  ],
  'create' => [
   'help' => 'Շատ լավ։ Գրեթե պատրաստ է։ Այժմ լրացրեք Ձեր հաշվի տվյալները։',
   'title' => 'Իմ հաշիվը',
  ],
  'msg' => [
   'destroy' => [
    'success' => 'Հաջողությամբ չեղարկվեց',
   ],
   'store' => [
    'associated_existing_contact' => 'Ձեր հաշիվը նույնականացվում է արդեն գոյություն ունեցեղ հաշվի',
    'success'           => 'Հաջողությամբ պահպանվեց',
    'warning'           => [
     'already_registered' => 'Այս հաշիվն արդեն գրացված է',
    ],
   ],
   'update' => [
    'success' => 'Հաջողությամբ թարմացվեց',
   ],
  ],
 ],
 'dashboard' => [
  'card' => [
   'agenda' => [
    'button'   => 'Տեսնել գրանցումները',
    'description' => 'Ստուգել ընթացքի մեջ գտնվող գրանցումները|[2,Inf] Ստուգել ընթացքի մեջ գտնվող գրանցումները։',
    'title'    => 'Գրանցում|[2,Inf] Ձեր գրանցումները',
   ],
   'directory' => [
    'button'   => 'Փնտրել սրահներ',
    'description' => 'Փնտրել սրահներ և կատարել գրանցում',
    'title'    => 'Հասցեագիրք',
   ],
   'subscriptions' => [
    'button'   => 'Տեսնել բաժանորդագրությունները',
    'description' => 'Կառավարել բաժանորդագրությունները',
    'title'    => 'Բաժանորդագրություններ',
   ],
  ],
 ],
 'msg' => [
  'preferences' => [
   'success' => 'Ձեր նախընտրությունները պահպանված են',
  ],
 ],
 'preferences' => [
  'title' => 'Իմ նախընտրությունները',
 ],
 'go_to_business_dashboard' => 'Գնալ :business-ի կառավարման վահանակ',
];