XoopsModules25x/smallworld

View on GitHub
language/danish/modinfo.php

Summary

Maintainability
F
4 days
Test Coverage
<?php
/**
 * You may not change or alter any portion of this comment or credits
 * of supporting developers from this source code or any supporting
 * source code which is considered copyrighted (c) material of the
 * original comment or credit authors.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 *
 * @copyright :     {@link https://xoops.org 2001-2017 XOOPS Project}
 * @license  :      {@link http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html GNU public license 2.0 or later}
 * @packet  :      Modules
 * @sub-packet:    Smallworld
 * @since   :       Xoops 2.5.4
 * @Author  :      Michael Albertsen (http://culex.dk) <culex@culex.dk>
 * @copyright :     2011 Culex
 * @Last   committed:  $Revision: 11335 $
 * @Last   changed by:  $Author: djculex $
 * @Last   changed date: $Date: 2013-04-01 01:56:08 +0200 (ma, 01 apr 2013) $
 * @ID    :        $Id: modinfo.php 11335 2013-03-31 23:56:08Z djculex $
 **/

define('_MI_SMALLWORLD_MODULE_NAME', 'Smallworld');
define('_MI_SMALLWORLD_MODULE_DESC', 'Et lille socialt networksmodule. Med vægbeskeder og profil');
define('_MI_SMALLWORLD_ADMENU', 'Administration');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_INDEX', 'Hjem');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_STATS', 'Statistik');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_USERADMIN', 'brugeradmin');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_FEEDBACK', 'Feedback');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_HELP', 'Hjælp');
define('_MI_SMALLWORLDMENU_ABOUT', 'Om');

/* -------- Configs ---------- */

// Map apis
define('_MI_SMALLWORLD_USEGOOGLE', 'Brug google maps geolocation Api ?');
define('_MI_SMALLWORLD_USEGOOGLE_DESC', 'Default er ja, ellers bruges geonames database. Vælg ja for at bruge google maps');

// Messages per page
define('_MI_SMALLWORLD_MSGTOSHOW', 'Beskeder der skal vises ?');
define('_MI_SMALLWORLD_MSGTOSHOW_DESC', 'Hvor mange beskeder (updates) skal vises på profil og indexside.');

// Use validation
define('_MI_SMALLWORLD_VALIDATIONSTRENGTH', 'Validation af trin');
define('_MI_SMALLWORLD_VALIDATIONSTRENGTH_DESC', 'Brug validation ved registrering og ved edit profil.<br><br>Mulighederne er:<br><br>Nej: Ingen validation<br>Ja: *vigtige* felter skal validated ');

// Smallworld take-over user name links ?
define('_MI_SMALLWORLD_TAKEOVERLINKS', 'Konverter brugernavne-links til smallworld');
define('_MI_SMALLWORLD_TAKEOVERLINKS_DESC', "Smallworld anvender et lille javascript som ændrer alle links til xoops profil og henviser dem istedet til denne brugers smallworld profil<br><br>Default is 'nej'");

define('_MI_SMALLWORLD_USERSOWNMSGCOUNTS', 'Brugers egne handlinger tælles med ? ');
define('_MI_SMALLWORLD_USERSOWNMSGCOUNTS_DESC', "Hvert 10. sekund tælles alle beskeder/sletninger fra dine følgere. Hvis tallet ikke er 0 (dvs. ingen ændringer) så vises en lille opdateringsknap<br>Hvis du her vælger 'ja' Så bliver brugerens egne handlinger talt med.");

define('_MI_SMALLWORLD_BOOKMARSAVATARS', 'brug smallworldlogo ved bookmarking ? ');
define('_MI_SMALLWORLD_BOOKMARKSAVATARS_DESC', "Når du poster videre fra dine indlæg eller andres. Skal smallworldlogo så vises eller skal brugerens egen avatar ? <br><br>Default er 'JA' = smallworld logo.");

define('_MI_SMALLWORLD_USEMAILNOTIFICATION', 'Brug mail notificationer ? ');
define('_MI_SMALLWORLD_USEMAILNOTIFICATION_DESC', "Når en ny bruger registrerer sig modtager admin mail, eller når en bruger svarer på din post, eller admin får besked ved klage.<br><br>Default er 'ja'");

// Select fields & Mandetory fields
define('_MI_SMALLWORLD_VIEWFIELDS', 'Anvendte felter ved registrering og profil');
define('_MI_SMALLWORLD_VIEWFIELDS_DESC', 'Vælg de felter der skal bruges ved registrering og vises i profilvisning<br>Brug control + mouse for at vælge flere');
define('_MI_SMALLWORLD_VERIFYFIELDS', 'Brug verification på felter ved registrering');
define('_MI_SMALLWORLD_VERIFYFIELDS_DESC', 'Vælg (*) obligatoriske felter i formen<br>Brug control + mouse for at vælge flere');

define('_MI_SMALLWORLD_REALNAME', 'Rigtige navn');
define('_MI_SMALLWORLD_GENDER', 'Køn');
define('_MI_SMALLWORLD_INTERESTEDIN', 'Interesseret i');
define('_MI_SMALLWORLD_RELATIONSHIPSTATUS', 'Forholds status');
define('_MI_SMALLWORLD_PARTNER', 'Partner');
define('_MI_SMALLWORLD_LOOKINGFOR', 'Søger..');
define('_MI_SMALLWORLD_BIRTHDAY', 'Fødselsdag');
define('_MI_SMALLWORLD_BIRTHPLACE', 'Fødselssted');
define('_MI_SMALLWORLD_POLITICALVIEWS', 'Politisk livssyn');
define('_MI_SMALLWORLD_RELIGIOUSVIEWS', 'Religiøs livssyn');
define('_MI_SMALLWORLD_EMAILS', 'Emails');
define('_MI_SMALLWORLD_SCREENNAMES', 'Brugernavne');
define('_MI_SMALLWORLD_MOBILE', 'mobil');
define('_MI_SMALLWORLD_LANDPHONE', 'telefon');
define('_MI_SMALLWORLD_STREETADRESS', 'Adresse');
define('_MI_SMALLWORLD_PRESENTCITY', 'Nuværende by');
define('_MI_SMALLWORLD_COUNTRY', 'Land');
define('_MI_SMALLWORLD_WEBSITE', 'webside');
define('_MI_SMALLWORLD_INTERESTS', 'Interesser');
define('_MI_SMALLWORLD_FAVOURITEMUSIC', 'Favoritmusik');
define('_MI_SMALLWORLD_FAVOURITETVSHOWS', 'Favorit tv programmer');
define('_MI_SMALLWORLD_FAVOURITEMOVIES', 'Favorit film');
define('_MI_SMALLWORLD_FAVOURITEBOOKS', 'Favoritbøger');
define('_MI_SMALLWORLD_ABOUTME', 'Om mig');
define('_MI_SMALLWORLD_EDUCATION', 'Uddannelse');
define('_MI_SMALLWORLD_EMPLOYMENT', 'Arbejde');

//Private or public module
define('_MI_SMALLWORLD_PRIVATEMODULE', 'Vis offentlige indlæg ?');
define('_MI_SMALLWORLD_PRIVATEMODULE_DESC', 'Hvis "ja" kan alle offentlige indlæg skrevet af forfatter med autorisation læses af alle besøgende. Dog skal bruger stadig været logget ind for at (stemme / kommentere osv).');

// Limit users access to public posting

define('_MI_SHOWPUBLICPAGE', 'Begræns poster til offentlig visning for disse brugere.');
define('_MI_SHOWPUBLICPAGE_DESC', 'Standard er "Alle brugere", hvilket betyder, at alle brugere får deres "offentlige" indlæg vist på publicindex.php. <br>
   Hvis du begrænser en bruger, og nyere brugere ikke vises her, skal du opdatere smallworld-modulet i administration for <br>
   at vise de nyeste brugere.
    ');
define('_MI_SMALLWORLD_ALL', 'Alle brugere');

//1.16
//Help
define('_MI_SMALLWORLD_DIRNAME', basename(dirname(dirname(__DIR__))));
define('_MI_SMALLWORLD_HELP_HEADER', __DIR__.'/help/helpheader.tpl');
define('_MI_SMALLWORLD_BACK_2_ADMIN', 'Back to Administration of ');
define('_MI_SMALLWORLD_OVERVIEW', 'Overview');

//define('_MI_SMALLWORLD_HELP_DIR', __DIR__);

//help multi-page
define('_MI_SMALLWORLD_DISCLAIMER', 'Ansvarsfraskrivelse');
define('_MI_SMALLWORLD_LICENSE', 'Licens');
define('_MI_SMALLWORLD_SUPPORT', 'Support');