owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/da.js

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til serverdeling er ikke slået til på denne server",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "Monteringspunktets navn indeholder ugyldige tegn.",
  "Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme brugerserver",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldigt eller upålideligt SSL-certifikat",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kunne ikke godkende fjerndelingen - kodeordet er muilgvis forkert",
  "Storage not valid" : "Lagerplads er ikke gyldig",
  "Couldn't add remote share" : "Kunne ikke tliføje den ekstern deling",
  "Shared with you" : "Delt med dig",
  "Shared with others" : "Delt med andre",
  "Shared by link" : "Delt via link",
  "Anonymous upload" : "Anonym upload",
  "Click to select files or use drag & drop to upload" : "Tryk for at vælge filer eller brug drag & drop til at uploade",
  "Uploaded files" : "Uploadede filer",
  "Uploading..." : "Uploader...",
  "Nothing shared with you yet" : "Der deles ikke noget med dig endnu",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Filer og mapper som andre deler med dig, vil blive vist her",
  "Nothing shared yet" : "Der deles endnu ikke noget",
  "Files and folders you share will show up here" : "Filer og mapper som du deler, vil blive vist her",
  "No shared links" : "Ingen delte link",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Filer og mapper som du deler gennem link, vil blive vist her",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Vil du tilføje den eksterne deling {name} fra {owner}@{remote}?",
  "Remote share" : "Ekstern deling",
  "Remote share password" : "Adgangskode for ekstern deling",
  "Cancel" : "Annuller",
  "Add remote share" : "Tilføj ekstern deling",
  "You can upload into this folder" : "Du kan overføre til denne mappe",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Der er ingen ownCloud-installation (7 eller højere) på {remote}",
  "Invalid ownCloud url" : "Ugyldig ownCloud-URL",
  "Share" : "Del",
  "No expiration date set" : "Der er ikke sat nogen udløbsdato",
  "Declined" : "Afvist",
  "Pending" : "Afventer",
  "Shared by" : "Delt af",
  "Sharing" : "Deling",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>delt</strong>",
  "A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mappe blev delt fra <strong>en anden server</strong>",
  "A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "En offentligt delt fil eller mappe blev <strong>hentet</strong>",
  "You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Du modtog en ny ekstern deling %2$s fra %1$s",
  "You received a new remote share from %s" : "Du modtog en ny ekstern deling fra %s",
  "%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s accepterede den ekstern deling %2$s",
  "%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s afviste den eksterne deling %2$s",
  "%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s stoppede med at dele %2$s med dig",
  "Public shared folder %1$s was downloaded" : "Den offentligt delte mappe %1$s blev downloadet",
  "Public shared file %1$s was downloaded" : "Den offentligt delte fil %1$s blev downloadet",
  "You shared %1$s with %2$s" : "Du delte %1$s med %2$s",
  "%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s delt %1$s med %3$s",
  "You removed the share of %2$s for %1$s" : "Du fjernede delingen af %2$s for %1$s",
  "%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s fjernede delingen af %3$s for %1$s",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "Du delte %1$s med gruppen %2$s",
  "%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s delt %1$s med gruppen %3$s",
  "You removed the share of group %2$s for %1$s" : "Du fjernede delingen af gruppe %2$s for %1$s",
  "%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s fjernede delingen af gruppe %3$s for %1$s",
  "%2$s shared %1$s via link" : "%2$s delt %1$s via link",
  "You shared %1$s via link" : "Du delte %1$s via link",
  "You removed the public link for %1$s" : "Du fjernede det offentlige link for %1$s",
  "%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s fjernede det offentlige link for %1$s",
  "Your public link for %1$s expired" : "Dit offentlige link for %1$s udløb",
  "The public link of %2$s for %1$s expired" : "Det offentlige link af %2$s for %1$s udløb",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delt %1$s med dig",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s fjernede delingen for %1$s",
  "Downloaded via public link" : "Downloaded via et offentligt link",
  "Shared with %2$s" : "Delt med %2$s",
  "Shared with %3$s by %2$s" : "Delt med %3$s af %2$s",
  "Removed share for %2$s" : "Fjernede delingen for %2$s",
  "%2$s removed share for %3$s" : "%2$s fjernede delingen for %3$s",
  "Shared with group %2$s" : "Delt med gruppen %2$s",
  "Shared with group %3$s by %2$s" : "Delt med gruppen %3$s af %2$s",
  "Removed share of group %2$s" : "Fjernede delingen af gruppe %2$s",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s Fjernede delingen af gruppe %3$s",
  "Shared via link by %2$s" : "Delt via link af %2$s",
  "Shared via public link" : "Delt via offentligt link",
  "Removed public link" : "Fjernede offentligt link",
  "%2$s removed public link" : "%2$s fjernede offentligt link",
  "Public link expired" : "Offentligt link er udløbet",
  "Public link of %2$s expired" : "Offentligt link af %2$s er udløbet",
  "Shared by %2$s" : "Delt af %2$s",
  "Shares" : "Delt",
  "Share API is disabled" : "Delt API er deaktiveret",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Forkert dele-ID, delen eksisterer ikke",
  "Could not delete share" : "Kunne ikke slette delen",
  "Please specify a file or folder path" : "Angiv en fil eller mappe sti",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Forkert sti; fil/mappe eksisterer ikke",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Ugyldig dato; datoformatet skal være ÅÅÅÅ-MM-DD",
  "Please specify a valid user" : "Angiv en gyldig bruger",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Gruppedeling er deaktiveret af administratoren",
  "Please specify a valid group" : "Angiv venligst en gyldig gruppe",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Offentlig link deling er deaktiveret af administratoren",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Offentlige indlæg er deaktiveret af administratoren",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Offentlige indlæg er kun muligt for offentligt delte mapper",
  "Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Delingen %s mislykkedes; fordi systemindgangen ikke tillader delinger af typen %s",
  "Unknown share type" : "Ukendt delingstype",
  "Not a directory" : "Er ikke en mappe",
  "Could not lock path" : "Kunne ikke låse stien",
  "Can't change permissions for public share links" : "Kan ikke ændre tilladelser for offentlige delelinks",
  "Accept" : "Acceptér",
  "Decline" : "Afvis",
  "This share is password-protected" : "Delingen er beskyttet af kodeord",
  "The password is wrong. Try again." : "Kodeordet er forkert. Prøv igen.",
  "Password" : "Kodeord",
  "No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
  "Name" : "Navn",
  "Share time" : "Dele periode",
  "Expiration date" : "Udløbsdato",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Desværre, dette link ser ikke ud til at fungerer længere.",
  "Reasons might be:" : "Årsagen kan være:",
  "the item was removed" : "Filen blev fjernet",
  "the link expired" : "linket udløb",
  "sharing is disabled" : "deling er deaktiveret",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "For yderligere information, kontakt venligst personen der sendte linket. ",
  "%s is publicly shared" : "%s er offentlig delt",
  "Download" : "Hent",
  "Download %s" : "Hent %s",
  "Direct link" : "Direkte link"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");