owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/tr.js

Summary

Maintainability
F
4 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Sunucudan sunucuya paylaşım bu sunucuda etkin değil",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "Bağlama noktası adı geçersiz karakterler içeriyor.",
  "Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Aynı sunucuda kullanıcılarla birleşmiş bir paylaşım oluşturmaya izin verilmez",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Geçersiz veya güvenilmeyen SSL sertifikası",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Uzak paylaşım kimliği doğrulanamadı, parola hatalı olabilir",
  "Storage not valid" : "Depolama geçerli değil",
  "Couldn't add remote share" : "Uzak paylaşım eklenemedi",
  "Shared with you" : "Sizinle paylaşılmış",
  "Shared with others" : "Diğerleri ile paylaşılmış",
  "Shared by link" : "Bağlantı ile paylaşılmış",
  "Anonymous upload" : "Anonim yükleme",
  "Click to select files or use drag & drop to upload" : "Dosyaları seçmek için tıkla veya yükleme için sürükle-bırak",
  "Uploaded files" : "Yüklenen dosyalar",
  "Uploading..." : "Yükleniyor...",
  "Nothing shared with you yet" : "Sizinle henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Sizinle paylaşılan dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "Nothing shared yet" : "Henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
  "Files and folders you share will show up here" : "Paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "No shared links" : "Paylaşılan bağlantı yok",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Bağlantı ile paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "An error occurred while updating share state: {message}" : "Paylaşım durumu güncellenirken bir hata meydana geldi: {message}",
  "Accept Share" : "Paylaşımı Kabul Et",
  "Decline Share" : "Paylaşımı Reddet",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} konumundan {name} uzak paylaşımını eklemek istiyor musunuz?",
  "Remote share" : "Uzak paylaşım",
  "Remote share password" : "Uzak paylaşım parolası",
  "Cancel" : "İptal",
  "Add remote share" : "Uzak paylaşım ekle",
  "You can upload into this folder" : "Bu dizine yükleme yapabilirsiniz",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} üzerinde ownCloud (7 veya daha üstü) kurulumu bulunamadı",
  "Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
  "Share" : "Paylaş",
  "No expiration date set" : "Son kullanma tarihi ayarlanmamış",
  "Declined" : "Reddedildi",
  "Pending" : "Bekliyor",
  "Shared by" : "Paylaşan",
  "Sharing" : "Paylaşım",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
  "A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
  "A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
  "You received a new remote share %2$s from %1$s" : "%1$s kişisinden, %2$s uzak paylaşımını aldınız",
  "You received a new remote share from %s" : "%s kişisinden yeni bir uzak paylaşım aldınız",
  "%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını kabul etti",
  "%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını reddetti",
  "%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s, sizinle %2$s paylaşımını durdurdu",
  "Public shared folder %1$s was downloaded" : "Herkese açık paylaşılan klasör %1$s indirildi",
  "Public shared file %1$s was downloaded" : "Herkese açık paylaşılan dosya %1$s indirildi",
  "You shared %1$s with %2$s" : "%1$s dosyasını %2$s ile paylaştınız",
  "%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s %3$s ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You removed the share of %2$s for %1$s" : "%1$s için %2$s paylaşımını kaldırdınız",
  "%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s, %1$s için %3$s paylaşımını kaldırdı",
  "You unshared %1$s shared by %2$s from self" : "%2$s tarafından paylaşılmış %1$s paylaşımını kendinizden kaldırdınız",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "%1$s dosyasını %2$s grubu ile paylaştınız",
  "%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s %3$s grubu ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You removed the share of group %2$s for %1$s" : "%1$s için %2$s grup paylaşımını kaldırdınız",
  "%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s, %1$s için %3$s grup paylaşımını kaldırdı",
  "%2$s shared %1$s via link" : "%2$s bağlantı ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You shared %1$s via link" : "Bağlantı ile %1$s paylaşımını yaptınız",
  "You removed the public link for %1$s" : "%1$s için paylaşım bağlantısını kaldırdınız",
  "%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s, %1$s için paylaşım bağlantısını kaldırdı",
  "Your public link for %1$s expired" : "%1$s için paylaşım bağlantınızın süresi doldu",
  "The public link of %2$s for %1$s expired" : "%1$s için %2$s paylaşım bağlantısının süresi doldu",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s sizinle %1$s dosyasını paylaştı",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s, %1$s için paylaşımı kaldırdı",
  "Downloaded via public link" : "Herkese açık bağlantı ile indirildi",
  "Shared with %2$s" : "%2$s ile paylaşıldı",
  "Shared with %3$s by %2$s" : "%3$s ile %2$s tarafından paylaşıldı",
  "Removed share for %2$s" : "%2$s için paylaşım kaldırıldı",
  "%2$s removed share for %3$s" : "%2$s, %3$s için paylaşımı kaldırdı",
  "Unshared %1$s from self" : "%1$s paylaşımını kendinizden kaldırdınız",
  "Shared with group %2$s" : "%2$s grubu ile paylaşıldı",
  "Shared with group %3$s by %2$s" : "%2$s tarafından %3$s grubu ile paylaşıldı",
  "Removed share of group %2$s" : "%2$s, grup paylaşımını kaldırdı",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s, %3$s grup paylaşımını kaldırdı",
  "Shared via link by %2$s" : "%2$s tarafından bağlantı ile paylaşıldı",
  "Shared via public link" : "Herkese açık bağlantı ile paylaşıldı",
  "Removed public link" : "Paylaşım bağlantısı kaldırıldı",
  "%2$s removed public link" : "%2$s paylaşım bağlantısını kaldırdı",
  "Public link expired" : "Paylaşım bağlantısı süresi doldu",
  "Public link of %2$s expired" : "%2$s için paylaşım bağlantısı süresi doldu",
  "Shared by %2$s" : "%2$s tarafından paylaşıldı",
  "Shares" : "Paylaşımlar",
  "File sharing" : "Dosya paylaşımı",
  "Public link" : "Herkese açık bağlantı",
  "Couldn't send mail to following recipient(s): %s " : "Şu alıcılara posta gönderilemedi: %s",
  "Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
  "Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
  "Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya klasör yolu belirtin",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/klasör mevcut değil",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih biçimi YYYY-AA-GG şeklinde olmalı",
  "Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Grup paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
  "Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir grup belirtin",
  "The group is blacklisted for sharing" : "Bu grup paylaşım için kara listede",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Genel karşıya yükleme yönetici tarafından devre dışı bırakıldı",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece herkese açık paylaşılmış dosyalar için mümkündür",
  "Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
  "Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşım türü",
  "Not a directory" : "Bir dizin değil",
  "Could not lock path" : "Yol kilitlenemedi",
  "Could not update share" : "Paylaşım güncellenemedi",
  "Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
  "Only recipient can change accepted state" : "Kabul durumunu sadece alıcılar değiştirebilir",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you (on behalf of \"%2$s\")" : "\"%1$s\" seninle \"%3$s\" paylaşımını yaptı (\"%2$s\" adına)",
  "\"%1$s\" shared \"%3$s\" with you" : "\"%1$s\" seninle \"%3$s\" paylaşımını yaptı",
  "\"%1$s\" invited you to view \"%3$s\" (on behalf of \"%2$s\")" : "\"%1$s\" seni \"%3$s\" görüntülemeye davet etti (\"%2$s\" adına)",
  "\"%1$s\" invited you to view \"%3$s\"" : "\"%1$s\" seni \"%3$s\" görüntülemeye davet etti",
  "Accept" : "Kabul et",
  "Decline" : "Reddet",
  "Automatically accept new incoming local user shares" : "Yeni gelen yerel kullanıcı paylaşımlarını otomatik olarak kabul et",
  "Allow finding you via autocomplete in share dialog. If this is disabled the full username needs to be entered." : "Paylaşım diyaloğunda otomatik tamamlamayla bulunmanıza izin verin. Eğer bu etkin değilse, tam kullanıcı adı girilmesi gerekecek.",
  "This share is password-protected" : "Bu paylaşım parola korumalı",
  "The password is wrong. Try again." : "Parola hatalı. Yeniden deneyin.",
  "Password" : "Parola",
  "No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
  "Name" : "Ad",
  "State" : "Durum",
  "Share time" : "Paylaşma zamanı",
  "Expiration date" : "Son kullanım tarihi",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzgünüz, bu bağlantı artık çalışıyor gibi görünmüyor.",
  "Reasons might be:" : "Sebepleri şunlar olabilir:",
  "the item was removed" : "öge kaldırılmış",
  "the link expired" : "bağlantı süresi dolmuş",
  "sharing is disabled" : "paylaşım devre dışı",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı aldığınız kişi ile iletişime geçin.",
  "%s is publicly shared" : "%s herkesle paylaşılmaktadır. ",
  "Download" : "İndir",
  "Download %s" : "İndir: %s",
  "Direct link" : "Doğrudan bağlantı",
  "Nothing to configure." : "Yapılandırılacak birşey yok.",
  "Group Sharing Blacklist" : "Grup Paylaşımı Kara Liste",
  "Exclude groups from receiving shares" : "Grupları paylaşma eyleminden hariç tut",
  "These groups will not be available to share with. Members of the group are not restricted in initiating shares and can receive shares with other groups they are a member of as usual." : "Bu gruplarla paylaşılamayacak. Grubun üyeleri sadece paylaşım başlatmakta kısıtlı değildir ve her zamanki gibi üyesi oldukları diğer gruplardan paylaşım alabilirler."
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");