owncloud/core

View on GitHub
apps/files_sharing/l10n/tr.js

Summary

Maintainability
F
3 days
Test Coverage
OC.L10N.register(
  "files_sharing",
  {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Sunucudan sunucuya paylaşım bu sunucuda etkin değil",
  "The mountpoint name contains invalid characters." : "Bağlama noktası adı geçersiz karakterler içeriyor.",
  "Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Aynı sunucuda kullanıcılarla birleşmiş bir paylaşım oluşturmaya izin verilmez",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Geçersiz veya güvenilmeyen SSL sertifikası",
  "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Uzak paylaşım kimliği doğrulanamadı, parola hatalı olabilir",
  "Storage not valid" : "Depolama geçerli değil",
  "Couldn't add remote share" : "Uzak paylaşım eklenemedi",
  "Shared with you" : "Sizinle paylaşılmış",
  "Shared with others" : "Diğerleri ile paylaşılmış",
  "Shared by link" : "Bağlantı ile paylaşılmış",
  "Uploaded files" : "Yüklenen dosyalar",
  "Uploading..." : "Yükleniyor...",
  "Nothing shared with you yet" : "Sizinle henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
  "Files and folders others share with you will show up here" : "Sizinle paylaşılan dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "Nothing shared yet" : "Henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
  "Files and folders you share will show up here" : "Paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "No shared links" : "Paylaşılan bağlantı yok",
  "Files and folders you share by link will show up here" : "Bağlantı ile paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
  "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} konumundan {name} uzak paylaşımını eklemek istiyor musunuz?",
  "Remote share" : "Uzak paylaşım",
  "Remote share password" : "Uzak paylaşım parolası",
  "Cancel" : "İptal",
  "Add remote share" : "Uzak paylaşım ekle",
  "You can upload into this folder" : "Bu dizine yükleme yapabilirsiniz",
  "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} üzerinde ownCloud (7 veya daha üstü) kurulumu bulunamadı",
  "Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
  "Share" : "Paylaş",
  "No expiration date set" : "Son kullanma tarihi ayarlanmamış",
  "Declined" : "Reddedildi",
  "Pending" : "Bekliyor",
  "Shared by" : "Paylaşan",
  "Sharing" : "Paylaşım",
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
  "A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
  "A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
  "You received a new remote share %2$s from %1$s" : "%1$s kişisinden, %2$s uzak paylaşımını aldınız",
  "You received a new remote share from %s" : "%s kişisinden yeni bir uzak paylaşım aldınız",
  "%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını kabul etti",
  "%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını reddetti",
  "%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s, sizinle %2$s paylaşımını durdurdu",
  "Public shared folder %1$s was downloaded" : "Herkese açık paylaşılan klasör %1$s indirildi",
  "Public shared file %1$s was downloaded" : "Herkese açık paylaşılan dosya %1$s indirildi",
  "You shared %1$s with %2$s" : "%1$s dosyasını %2$s ile paylaştınız",
  "%2$s shared %1$s with %3$s" : "%2$s %3$s ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You removed the share of %2$s for %1$s" : "%1$s için %2$s paylaşımını kaldırdınız",
  "%2$s removed the share of %3$s for %1$s" : "%2$s, %1$s için %3$s paylaşımını kaldırdı",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "%1$s dosyasını %2$s grubu ile paylaştınız",
  "%2$s shared %1$s with group %3$s" : "%2$s %3$s grubu ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You removed the share of group %2$s for %1$s" : "%1$s için %2$s grup paylaşımını kaldırdınız",
  "%2$s removed the share of group %3$s for %1$s" : "%2$s, %1$s için %3$s grup paylaşımını kaldırdı",
  "%2$s shared %1$s via link" : "%2$s bağlantı ile %1$s dosyasını paylaştı",
  "You shared %1$s via link" : "Bağlantı ile %1$s paylaşımını yaptınız",
  "You removed the public link for %1$s" : "%1$s için paylaşım bağlantısını kaldırdınız",
  "%2$s removed the public link for %1$s" : "%2$s, %1$s için paylaşım bağlantısını kaldırdı",
  "Your public link for %1$s expired" : "%1$s için paylaşım bağlantınızın süresi doldu",
  "The public link of %2$s for %1$s expired" : "%1$s için %2$s paylaşım bağlantısının süresi doldu",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s sizinle %1$s dosyasını paylaştı",
  "%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s, %1$s için paylaşımı kaldırdı",
  "Downloaded via public link" : "Herkese açık bağlantı ile indirildi",
  "Shared with %2$s" : "%2$s ile paylaşıldı",
  "Shared with %3$s by %2$s" : "%3$s ile %2$s tarafından paylaşıldı",
  "Removed share for %2$s" : "%2$s için paylaşım kaldırıldı",
  "%2$s removed share for %3$s" : "%2$s, %3$s için paylaşımı kaldırdı",
  "Shared with group %2$s" : "%2$s grubu ile paylaşıldı",
  "Shared with group %3$s by %2$s" : "%2$s tarafından %3$s grubu ile paylaşıldı",
  "Removed share of group %2$s" : "%2$s, grup paylaşımını kaldırdı",
  "%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s, %3$s grup paylaşımını kaldırdı",
  "Shared via link by %2$s" : "%2$s tarafından bağlantı ile paylaşıldı",
  "Shared via public link" : "Herkese açık bağlantı ile paylaşıldı",
  "Removed public link" : "Paylaşım bağlantısı kaldırıldı",
  "%2$s removed public link" : "%2$s paylaşım bağlantısını kaldırdı",
  "Public link expired" : "Paylaşım bağlantısı süresi doldu",
  "Public link of %2$s expired" : "%2$s için paylaşım bağlantısı süresi doldu",
  "Shared by %2$s" : "%2$s tarafından paylaşıldı",
  "Shares" : "Paylaşımlar",
  "Share API is disabled" : "API paylaşımı devre dışı",
  "Wrong share ID, share doesn't exist" : "Yanlış kimlik paylaşımı, paylaşım mevcut değil",
  "Could not delete share" : "Paylaşım silinemedi",
  "Please specify a file or folder path" : "Lütfen bir dosya veya klasör yolu belirtin",
  "Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Hatalı yol, dosya/klasör mevcut değil",
  "Cannot remove all permissions" : "İzinlerin tümü kaldırılamaz",
  "Please specify a valid user" : "Lütfen geçerli bir kullanıcı belirtin",
  "Group sharing is disabled by the administrator" : "Grup paylaşımı yönetici yarafından devre dışı bırakıldı.",
  "Please specify a valid group" : "Lütfen geçerli bir grup belirtin",
  "Public link sharing is disabled by the administrator" : "Genel bağlantı paylaşımı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı .",
  "Public upload disabled by the administrator" : "Genel karşıya yükleme yönetici tarafından devre dışı bırakıldı",
  "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Genel karşıya yüklemeler sadece herkese açık paylaşılmış dosyalar için mümkündür",
  "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Geçersiz tarih, tarih biçimi YYYY-AA-GG şeklinde olmalı",
  "Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Arka uç %s türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
  "Unknown share type" : "Bilinmeyen paylaşım türü",
  "Not a directory" : "Bir dizin değil",
  "Could not lock path" : "Yol kilitlenemedi",
  "Can't change permissions for public share links" : "Genel paylaşılan bağlantılar için izin değiştirilemiyor",
  "Wrong or no update parameter given" : "Verilen parametreler hatalı veya yok",
  "Cannot increase permissions" : "İzinler yükseltilemiyor",
  "Accept" : "Kabul et",
  "Decline" : "Reddet",
  "This share is password-protected" : "Bu paylaşım parola korumalı",
  "The password is wrong. Try again." : "Parola hatalı. Yeniden deneyin.",
  "Password" : "Parola",
  "No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
  "Name" : "Ad",
  "Share time" : "Paylaşma zamanı",
  "Expiration date" : "Son kullanım tarihi",
  "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzgünüz, bu bağlantı artık çalışıyor gibi görünmüyor.",
  "Reasons might be:" : "Sebepleri şunlar olabilir:",
  "the item was removed" : "öge kaldırılmış",
  "the link expired" : "bağlantı süresi dolmuş",
  "sharing is disabled" : "paylaşım devre dışı",
  "For more info, please ask the person who sent this link." : "Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı aldığınız kişi ile iletişime geçin.",
  "%s is publicly shared" : "%s herkesle paylaşılmaktadır. ",
  "Download" : "İndir",
  "Download %s" : "İndir: %s",
  "Direct link" : "Doğrudan bağlantı"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");